Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 16 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 7 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 33 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 11 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 18 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1025 - Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 19 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

4,5 19 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 19 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1032 - Informàtica Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 16 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
7,5 23 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 7 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 49 52
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

7,5 12 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1036 - Tecnologia de Materials

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

4,5 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1037 - Calor i Fred Industrial

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1038 - Computational Methods in Engineering

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1039 - Nanotechnology

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 9 55
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula