Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 90 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 124 26
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1039 - Operacions de Separació Especials

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1041 - Processos Biotecnològics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1043 - Tecnologia del Petroli i Petroquímica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 162 138
Crèdits Hores presencials Hores no presencials