PS1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

163,2
Crèdits