PS1044 - Drogodependències

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: classes teòriques; pràctiques d'aula; seminaris i laboratoris.

1) La lliçó magistral és l'eix central de les classes teòriques.

2) Les pràctiques d'aula i els seminaris tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i complement d'alguns dels temes que s'imparteixen durant les classes teòriques, però des d'una perspectiva aplicada. El desenvolupament d'aquestes pràctiques i seminaris correspon a la metodologia de resolució de problemes i l'anàlisi de casos. L'estudiantat ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades (PubMed, Google Scholar, etc.), pàgines web específiques i vídeos relacionats amb els temes abordats.

3) La metodologia per al desenvolupament de les pràctiques de laboratori està basada en l'anàlisi de casos. Requereix treball en grups de dues persones. S'abordaran qüestions que requereixen debat i reflexió sobre la conducta addictiva i els models terapèutics, així com els contextos socials i legals de l'addicció.

4) Durant les tutories es farà un seguiment individualitzat dels estudiants i estudiantes.