CS1026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Capítol I
Diligències sobre la persona de l'encausat

Lliçó 1a: Les diligències d'investigació.
Lliçó 2a: La determinació del delicte, les seves circumstàncies i del presumpte autor. Recollida, confiscació i assegurament dels efectes i instruments del delicte.
Lliçó 3a: La declaració de l'encausat.
Lliçó 4a: Reconeixement i identificació de l'encausat.
Lliçó 5a: Inspeccions i intervencions corporals.
Lliçó 6a: Diligència de determinació del consum d'alcohol o drogues tòxiques en la investigació dels delictes contra la seguretat del trànsit.
Capítol II
Diligències que afecten drets fonamentals

Lliçó 7a: La investigació prohibida del crim.
Lliçó 8a: Intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques.
Lliçó 9a: Detenció i obertura de la correspondència escrita i telegràfica.
Lliçó 10a: Captació i gravació de converses mitjançant la utilització de dispositius electrònics.
Lliçó 11a: La investigació mitjançant vigilàncies policials sistemàtiques, utilització de dispositius tècnics de seguiment, localització i captació de les imatges i filmació de llocs públics.
Lliçó 12a: Entrada i registre en domicili o lloc tancat.
Lliçó 13a: Registre de llibres i papers.
Lliçó 14a: Registre de dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació.
Lliçó 15a: Registres remots sobre equips informàtics.
Lliçó 16a: Incorporació de dades personals automatitzats al procés.
Capítol III
Diligències judicials i de tercers
Lliçó 17a: Inspecció ocular, autòpsia i identificació del cadàver.
Lliçó 18a: Declaració de testimonis i acarament.
Lliçó 19a: Dictamen pericial.
Capítol IV
Diligències específiques
Lliçó 20a: L'agent encobert.
Lliçó 21a: Circulació i lliuraments vigilats.
Lliçó 22a: Conclusió de les investigacions.
Capítol V
Mesures cautelars
Lliçó 23a: Actes de coerció i detenció.
Lliçó 24a: La presó provisional.
Lliçó 25a: Altres mesures.

PRÀCTIQUES DE PROCÉS PENAL