CS1026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

 

Tipus prova Percentatge
Examen oral 70 %
Resolució de casos 30 %
  100 %


Criteris de superació

 

 

Examen oral 70%
Resolució de casos 30%

TOTAL 100%

S'entendrà presentat l'estudiant o estudianta que comparega el dia de l'examen teòric. L'estudiantat ha d'haver superat amb un 3 (sobre un total de 7 punts) l'examen teòric per a poder, almenys, realitzar l'examen pràctic.