Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

CS1017 - Policia Científica

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1021 - Àmbits d'Intervenció Pública

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1023 - Dret Processal Penal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1025 - Gestió Econòmica i Personal

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1027 - Formes Específiques de Criminalitat

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 245 55
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 7 143
Crèdits Hores presencials Hores no presencials