DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

I. LA PROTECCIÓ DE L'INTERÈS GENERAL: POTESTAT SANCIONADORA, EXPROPIACIÓ I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

II. RÈGIM JURÍDIC DELS BÉNS DE L'ADMINISTRACIÓ

III. SERVEIS PÚBLICS

IV. ACTIVITAT ADMINISTRATIVA D'ORDENACIÓ I CONTROL: DRET DEL MEDI AMBIENT, DRET URBANÍSTIC I DRET ADMINISTRATIU ECONÒMIC