DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Tema 1. Introducció.

1. Relacions entre la Part General i la Part Especial.

2. Sistematització i estructura de la Part Especial.

3. Estructura de les figures delictives. 

Tema 2. L'homicidi i les seves formes.

1. Homicidi.

2. Assassinat.

3. Auxili i inducció al suïcidi. 

Tema 3. L'avortament. 

Tema 4. Les lesions.

1. Lesions.

2. Lesions al fetus. 

Tema 5. Delictes relatius a la manipulació genètica. 

Tema 6. Delictes contra la llibertat.

1. Detencions il·legals i segrestos.

2. Amenaces.

3. Coaccions. 

Tema 7. Tortures i altres delictes contra la integritat moral.

1. Delicte contra la integritat moral.

2. Maltractament familiar.

3. Tortures qualificades pel subjecte actiu.

4. Tracta d'éssers humans. Especial referència als problemes concursals amb els delictes contra els drets dels treballadors. 

Tema 8: Delictes contra la llibertat sexual.

1. Agressions sexuals. Violació.

2. Agressions sexuals a menors de setze anys.

4. Altres conductes: assetjament sexual, exhibicionisme i provocació.

5. Delictes relatius a la prostitució:

5.1. Rufianisme o proxenetisme.

5.2. Pornografia infantil.

6. Qüestions comunes. 

Tema 9. Omissió del deure de socors.

1. Tipus bàsic.

2. Tipus agreujat: accident ocasionat pel omitent.

3. Denegació d'assistència sanitària. 

Tema 10. Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

1. Descobriment i revelació de secrets.

2. Violació de domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. 

Tema 11.Delitos contra l'honor.

1. Calumnies i Injúries.

2. Altres qüestions. 

Tema 12. Delictes contra les relacions familiars.

1. Matrimonis il·legals.

2. Suposició de part i alteració de la paternitat, estat o condició del menor.

3. Delictes contra els drets i deures familiars. Especial referència a l'impagament de pensions. 

Tema 13. Furt, robatori i figures delictives afins.

1. El furt.

2. El robatori.

2.1. Robatori amb força en les coses: concepte, modalitats i penalitat.

2.2. Robatori amb violència o intimidació en les persones.

3. Robatori i furt d'ús de vehicle. 

Tema 14. Defraudacions.

1. Estafa.

2. Administració deslleial.

3. Apropiació indeguda.

4. Defraudacions del fluid elèctric i anàlogues. 

Tema 15. Frustració de l'execució.

1. El delicte d'aixecament de béns.

2. Processos concursals. 

Tema 16. Aproximació a altres infraccions penals del Dret Penal Econòmic.

1. Delictes contra la llibertat de competència, mercat i consumidors.

1.1. Alteracions de preus en concursos i subhastes públiques.

1.2. Delictes contra la propietat intel·lectual i delictes contra la propietat industrial.

1.3. Delictes relatius al mercat i als consumidors.

1.4. Corrupció entre particulars.

2. Danys.

3. Delictes societaris.

4. Receptació i blanqueig de capitals.

5. Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social. 

Tema 17. Finançament il·legal de partits polítics. 

Tema 18. Delictes contra els drets dels treballadors.

1. Delictes contra les condicions laborals.

2. Delictes contra la llibertat sindical i el dret de vaga.

3. Delictes contra la seguretat i higiene en el treball.

4. Disposicions comunes. 

Tema 20. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers. 

Tema 21: Delictes contra l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient.

1. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme.

2. Delictes sobre el patrimoni històric.

3. Delictes contra els recursos naturals i contra el medi ambient.

4. Delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna i animals domèstics.

5. Disposicions comunes. 

Tema 22. Delictes contra la seguretat col·lectiva (I).

1. Delictes de risc catastròfic.

2. Incendis. 

Tema 23. Delictes contra la seguretat col·lectiva (II). Delictes contra la salut pública.

1. Tràfic de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques.

2. Delictes de fraus alimentaris.

3. Altres delictes contra la salut pública. 

Tema 24. Delictes contra la seguretat col·lectiva (i III). Delictes contra la seguretat viària. 

Tema 25. Falsedats.

1. Falsificació de moneda.

2. Falsedats documentals.

3. Usurpació d'estat civil.

4. Usurpació de funcions públiques i intrusisme. 

Tema 26. Delictes contra l'Administració Pública.

1. Prevaricació i altres comportaments injustos.

2. Suborn i tràfic d'influències.

3. Malversació.

4. Altres figures delictives. 

Tema 27. Delictes contra l'Administració de Justícia.

1. Prevaricació judicial i omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure'n la persecució.

2. Encobriment.

3. Realització arbitrària del propi dret.

4. Acusació i denúncia falses i simulació de delictes.

5. Fals testimoni.

6. Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional.

7. Trencament de condemna.

8. Delictes contra l'Administració de Justícia de la Cort Penal Internacional. 

Tema 28. Delictes contra la Constitució.

1. Rebel·lió.

2. Delictes contra les institucions de l'Estat.

3. Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. Delictes electorals.

4. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. 

Tema 29. Delictes contra l'ordre públic.

1. Sedició.

2. Atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics i de la resistència i desobediència.

3. Dels desordres públics.

4. Tinença, tràfic i dipòsit d'armes, municions o explosius.

5. Organitzacions i grups criminals.

6. Terrorisme. 

Tema 30. Delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la defensa nacional. 

Tema 31 Delictes contra la comunitat internacional.

1. Delictes contra el dret de gents.

2. Delictes de genocidi.

3. Delictes de lesa humanitat.

4. Altres delictes.

5. Disposicions comunes.

 Tema 32. Legislació penal especial.