DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

8. Metodologia didàctica

S'impartiran classes magistrals en què s'exposaran els elements necessaris per a la comprensió per part de l'alumnat de la matèria impartida. Igualment es possibilitarà un aprenentatge pràctic a través de l'anàlisi i la resolució de casos pràctics en les classes destinades a l’efecte.Els estudiants tindran l'oportunitat de participar en la simulació de judicis.