DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Les classes es duran a terme en anglès
  • Les quatre habilitats del llenguatge es desenvolupan a través de conferèncieslecturesaudicions, videos, gravacions, escritsgramàtica i exercicis de vocabulari.
  • El treball es desenvoluparà per parellesindividualment i en grup
  • Es farà especial èmfasi en la participació activa dels estudiants en totes les activitats dutes a terme durant el cursper tantl'assistència i la participació a classe és molt recomanable
  • A més, l'aprenentatge autònom s'impulsarà a través de la utilització de l'Aula Virtual i/o d'altres mitjans.