Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1012 - Obligacions i Contractes

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1014 - Dret Internacional Públic

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1017 - Dret Mercantil I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1021 - Dret Processal Civil

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1022 - Dret Mercantil II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1023 - Dret Processal Penal

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1024 - Dret de Família i Successions

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1025 - Dret Financer I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1026 - Dret Internacional Privat

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1027 - Dret Financer II

Curs 4 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1029 - Dret Mercantil III

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1030 - Dret de la Navegació i del Transport

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1031 - Dret Probatori

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1032 - Dret Penal Econòmic

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1035 - Organitzacions Internacionals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1036 - Dret del Comerç Internacional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1038 - Sociologia Jurídica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1039 - Dret Urbanístic

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1041 - Noves Tecnologies i Drets Fonamentals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1045 - Dret Tributari Internacional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1051 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 245 55
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 7 143
Crèdits Hores presencials Hores no presencials