FC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula