Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 67
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 68
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 78 63
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 94 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 25 49
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 57 41
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 45
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 48
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 42
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 56 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 43 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 21 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 39 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 18 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 12 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 39 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1020 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 64 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1022 - Anglès per a Finances

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 20 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 13 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 20 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1027 - Comptabilitat de Gestió

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1028 - Direcció Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1030 - Valoració d'Empreses

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 21 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1032 - Auditoria Financera

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1033 - Valoració d'Operacions Financeres

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1034 - Responsabilitat Social Corporativa

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1036 - Gestió de Carteres

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1037 - Finances Internacionals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1039 - Control de Gestió

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1040 - Comptabilitats Sectorials

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1041 - Comptabilitat Pública

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1043 - Consolidació d'Estats Financers

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1044 - Dret Mercantil Financer i Concursal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1045 - Auditoria Operativa

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 48
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1047 - Fiscalitat Empresarial

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 42
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 6 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

FC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 0 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula