EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TUTORIES
Fabio Feriozzi

Fabio Feriozzi

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Eva Camacho Cuena

Eva Camacho Cuena

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Jacinto Balaguer Coll

Jacinto Balaguer Coll

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
María José Gil Moltó

María José Gil Moltó

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Arne Risa Hole

Arne Risa Hole

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Celestino Suárez Burguet

Celestino Suárez Burguet

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Jordi Ripollés Piqueras

Jordi Ripollés Piqueras

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Marina Pavan

Marina Pavan

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Ana Maria Cuadros Ramos

Ana Maria Cuadros Ramos

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Gabriele Tedeschi

Gabriele Tedeschi

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Javier Ordóñez Monfort

Javier Ordóñez Monfort

Castellà: TUTORIES 1

Tutories
Simone Alfarano

Simone Alfarano

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Laura Márquez Ramos

Laura Márquez Ramos

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Nikolaos Georgantzis

Nikolaos Georgantzis

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Jaume Garcia Segarra

Jaume Garcia Segarra

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Emilio Tortosa Ausina

Emilio Tortosa Ausina

Anglès: TUTORIES 1

Tutories
Vicente Orts Ríos

Vicente Orts Ríos

Anglès: TUTORIES 1

Tutories