EC1024 - Teoria Microeconòmica

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a utilitzar en aquest curs es basa en classes magistrals de Teoria, complementada amb la resolució de problemes i a la realització de diversos treballs pràctics a llarg del curs.