EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La docència s'estructura al voltant de classes teòriques, on es presentaran els conceptes i models bàsics de l'assignatura, així com classes pràctiques i laboratoris, que es dedicaran a l'anàlisi de casos i la resolució de problemes.