Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59,5 90,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 53,5 96,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 49 101
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1020 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1022 - Anglès per a Economistes

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1024 - Teoria Microeconòmica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1025 - Teoria de Jocs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1028 - Macroeconomia Internacional

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1029 - Teoria Macroeconòmica

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1030 - Comerç Internacional

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1031 - Economia Industrial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1032 - Econometria II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1035 - Economia Regional i Urbana

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1036 - Economia Europea

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1038 - Economia Ambiental

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1040 - Sistema Fiscal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1041 - Economia Experimental

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1042 - Tècniques de Predicció

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1047 - Economia del Sector Públic

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 245 55
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 13 137
Crèdits Hores presencials Hores no presencials