AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula