Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0938 - Materials Ceràmics de Revestiment

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0939 - Exercici Professional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0945 - Projecte de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 3 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0946 - Projectes II. Conservació i Manteniment

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1 - Pràctiques

12 5 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ED0948 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula