QU0943 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.