QU0933 - Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Teoria:

Classes magistrals

Discussions en grup sobre conceptes i procediments en control de qualitat

Pràctica:

Resolució de problemes i aspectes pràctics individuals, en grup i/o tutorizats pel professorat

Practiques en classe sobre la implantació de sistemes de qualitat en laboratoris químics

Seminaris:

Sessions de treball sobre conceptes y procediments estudiats en classes teòriques