Temari

Temari

BLOC I. Espectroscòpia


1. Aspectes generals de l'espectroscòpia.

Interacció radiació-matèria. Regles de selecció. Intensitat de les línies espectrals. Amplada de les línies espectrals.

   

2. Espectroscòpia de rotació i de vibració.

Característiques generals. Espectre de rotació de molècules diatòmiques. Espectre de rotació de molècules poliatòmiques. Espectre de vibració de molècules diatòmiques.Espectre de  vibració de molècules poliatòmiques. Espectre de vibració-rotació de molècules diatòmiques. Espectroscòpia Raman.
 

3. Espectroscòpia electrònica molecular.

Característiques generals. Molècules diatòmiques: regles de selecció i principi de Franck-Condon. Molècules poliatòmiques. Espectroscòpia d'emissió: fluorescència i fosforescència. Làsers. Espectroscòpia fotoelectrònica. Activitat òptica i rotació òptica. 

 

4. Espectroscòpia de ressonància magnètica d'espín.

Característiques generals. Interacció espín-camp magnètic. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN). Tècniques de RMN. Ressonància d'espín electrònic (RSE). Tècniques de RSE.

BLOC II. Fenòmens de transport

5. Fenòmens de transport
 
 Introducció. Conducció tèrmica. Conducció elèctrica. Difusió.


BLOC III. Macromolècules

6. Macromolècules
 
Introducció. Classificació. Magnituds estadístiques en macromolècules. Determinació dels  pesos moleculars de polímers. Polimerització.Termodinàmica de dissolucions.

 
 
BLOC IV. Pràctiques de laboratori.


P1. Determinació de propietats moleculars mitjançant mecànica estadística

P2. Espectroscòpia aplicada I. Espectrosòpia rotacional

P3. Espectroscòpia aplicada II. Espectroscòpia vibracional i rotovibracional

P4. Espectroscòpia aplicada III. Espectroscòpia electrònica

P5. Determinació espectrofotomètrica del pK d'un indicador.

P6. Determinació de la massa molecular mitjana en nombre per valoració de grups finals

P7. Determinació de la viscositat de líquids newtonians.