QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Carbohidrats. Estructura i reactivitat dels carbohidrats. Oligosacàrids. Polisacàrids. Glicòsids.

Tema 2. Àcids nucleics. Bases púriques i pirimidíniques. Nucleòsids i nucleòtids. Àcids nucleics: ADN i ARN.

Tema 3. Aminoàcids, péptids i proteïnes. Estructura, reactivitat i síntesi d’aminoàcids, peptides i proteïnes.

Tema 4. Lípids. Estructura i reactivitat.

Tema 5. Compostos de sofre. Estructura i reactivitat.

Tema 6. Compostos de fòsfor. Estructura i reactivitat.

Tema 7. Compostos de silici. Estructura i reactivitat.

Tema 8. Heterocicles. Nomenclatura. Estructura i reactivitat. Métodes d’obtenció.

 

PRÀCTIQUES

PRIMERA SESIÓ: Reaccions de les sals d'arildiazoni. Síntesi d'àcid o-iodobenzoíc

SEGONA SESIÓ: Reaccions d'oxidació. Síntesi de la ciclohexanona

TERCERA SESIÓ: Reaccions de reducció. Síntesi de xalcones

QUARTA SESIÓ: Reaccions d'hidrogenació catalítica. Reducció de xalcones I
CINQUENA SESIÓ: Reaccions d'hidrogenació catalítica. Reducció de xalcones II