Temari

Temari

BLOC I: ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE LES BIOMOLÈCULES

  1. Introducció.
  2. Estructura de les proteïnes.
  3. Enzims i catàlisi enzimàtica.
  4. Estructura i funció dels àcids nucleics.
  5. Replicació de l'ADN.
  6. Transcripció i traducció.
  7. Membranes biològiques i transport.

BLOC II. CONVERSIÓ D'ENERGÍA I BIOSÍNTESI

      8. Introducció al metabolisme. Bioenergia.

      9. Glicòlisi.

      10. Cicle de l'àcid cítric.

      11. Transport electrònic i fosforilació oxidativa.

      12. Metabolisme de carbohidrats.

      13. Metabolisme de lípids.

      14. Metabolisme d'aminoàcids i integració metabólica.

BLOC III. PRÀCTIQUES DE LABORATORI

     P1. Visualització molecular

     P2. Immunodetecció de proteïnes amb la tècnica ELISA (Enzym-Linked ImmunoSorbent Assay)

     P3. Estudi cinètic de l'enzim tirosinasa

     P4. Empremta genètica. DNA fingerprints