Temari

Temari

Tema 1. Llei zero de la termodinàmica i equacions d'estat

Tema 2. Primera llei de la termodinàmica

Tema 3. Segona i Tercera Llei de la Termodinàmica

Tema 4. Equacions Fonamentals de la Termodinàmica

Tema 5. Equilibri químic

Tema 6. Equilibri entre fases

Tema 7. Electroquímica de l'Equilibri