QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I. DESENVOLUPAMENT I EVOLUCIÓ DEL PENSAMENT CIENTÍFIC

Unitat temàtica 0. Marc analític: Ciència, Tecnologia i Societat


Unitat temàtica 1. Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

1.1. Prehistòria. Orígens de la tecnologia

1.2. Primeres civilitzacions. Babilònia i Egipte

1.3. Ciència grega

1.4. Edat Mitjana

1.5. Alquímia


Unitat temàtica 2. Edat Moderna. Segles XVI-XVII

2.1. L' època del Renaixement

2.2. Tradicions i canvi científic al segle XVII. Transició 1550-1650

2.3. Tradicions i canvi científic al segle XVII. Consolidació de la nova ciència


Unitat temàtica 3. Edat Moderna. Segle XVIII

3.1. La ciència a la Il·lustració i els començaments de la Revolució Industrial

3.2 Consolidació de la Química


Unitat temàtica 4. Edat Contemporània: segle XIX

4.1. La ciència al segle XIX. Part I

- Desenvolupament industrial

- Evolucionisme

4.2. La ciència al segle XIX. Part II

- Electromagnetisme

- La Química del XIX

- Raigs "X" i radioactivitat


Unitat temàtica 5. Edat Contemporània: segles XX-XXI

5.1. Segles XX-XXI. Introducció

5.2. Mecànica quàntica

5.3. Relativitat

5.4. Genètica i evolució


BLOC II: FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

Unitat temàtica 6. Dinàmica de la ciència

6.1. Naturalesa i realitat de la pràctica científica

6.2. La imatge inductivista de la ciència

6.3. La imatge falsacionista de la ciència

6.4. Paradigmes i revolucions científiques

6.5. L'anarquisme epistemològic


Unitat temàtica 7. La veritat i la racionalitat a la ciència

7.1. La veritat a la ciència

7.2. Avaluació i elecció de teories

7.3. Racionalitat científica i tecnològica

7.4. Progrés científic i progrés humà

7.5. Crítica feminista de la ciència


BLOC III: REPTES ACTUALS DE LA CIÈNCIA. (TREBALLS ACADÈMICS)

Unitat temàtica 8 . Espais actuals

8.1. L'enginyeria genètica

8.2. Les noves tecnologies de la informació

8.3. La química medicinal, farmacèutica i l'alimentació

8.4. La neurociència


Unitat temàtica 9. Valors

9.1. La bioètica

9.2. Les patents

9.3. La perspectiva de gènere

9.4. L'experimentació amb animals i éssers humans