Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

QU0901 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 46,5 103,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0902 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0904 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0905 - Química I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0906 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0907 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 92,5 57,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0910 - Química II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 62 88
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0912 - Química Analítica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 67 83
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0913 - Química Física I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0914 - Química Inorgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0915 - Química Orgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0916 - Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0917 - Química Analítica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 65 85
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0918 - Química Física II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0921 - Bioquímica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 62 88
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0922 - Química Analítica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0923 - Química Física III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0924 - Química Inorgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0926 - Ciència dels Materials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 62 88
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0927 - Química Analítica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 65 85
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0928 - Química Física IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 67,5 82,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0931 - Laboratori Químic I

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 82,5 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 82,5 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0934 - Cristal·loquímica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0937 - Simetria i Estructura en Química

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0940 - Modelització en Bioquímica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 48 102
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0942 - Pràctiques en Empresa

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 300 0
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

QU0943 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 28 122
Crèdits Hores presencials Hores no presencials