TI0973 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (III)

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

  Bloc 1. Aspectes metodològics, comunicatius i professionals de la traducció en l’àmbit medicosanitari. Pretraducció
  • Unitat didàctica 1. Caracterització de la traducció medicosanitària i aspectes professionals.
  • Unitat didàctica 2. Principals problemes en traducció medicosanitària, i recursos i estratègies per resoldre’ls.
  Bloc 2. Pràctiques de traducció
  • Unitat didàctica 3. Traducció en el sector editorial.
  • Unitat didàctica 4. Traducció en el sector farmacèutic.