TI0973 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (III)

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

CENTRADA EN EL PROCÉS

El treball en l’aula consistirà a detectar, plantejar, raonar, solucionar i valorar els problemes documentals, terminològics, lingüístics, estilístics, textuals, culturals o comunicatius que presente la traducció dels diversos textos de treball anteriorment esmentats. D’una sessió a una altra, el professorat ha de marcar el treball que han de realitzar els estudiants i les estudiantes durant la resta de la setmana.

Les tasques i les activitats es desenvoluparan a partir de l’anàlisi de la traducció, la traducció sintètica, la traducció completa, la traducció a la vista parafrasejada, la correcció de traduccions, l’adaptació de la traducció a condicions especificades prèviament o el comentari a la traducció, entre d’altres.

CENTRADA EN EL RESULTAT

Treball individual sobre encàrrecs concrets.

Treball en equip sobre un encàrrec concret.