Metodologia

Metodologia didàctica

Per la naturalesa que té, la metodologia d'aquesta assignatura és la de l'aprenentatge a través de la pràctica professional real. Aquest aprenentatge s'obté mitjançant la realització d'encàrrecs professionals reals, amb una metodologia de treball establerta per l'empresa o institució, així com a través de l'observació de professionals en el compliment del seu treball quotidià.