TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

1. Interpretació d'enllaç
Canvi de codi
Torns de paraula
Interacció social


2. interpretació consecutiva
Oratòria-Fluïdesa oral
Presa de notes.
Estratègies d'anàlisi i síntesi
Integració de destreses


3. interpretació simultània
Oratòria-Fluïdesa oral
Estratègies d'anàlisi i síntesi
Atenció compartida.
Integració de destreses


4. Traducció a la vista
Immediatesa traductora
Transvasament oral - escrit


5. Coneixements conceptuals
Orígens de la interpretació
Destreses i procés
Àmbits i modalitats
Área professional