TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Conèixer i desenvolupar les diferents habilitats orals components de la interpretació per mitjà d'activitats pràctiques realitzades en cabines individuals o en públic al laboratori d'interpretació.. Aquestes activitats es publicaran a l'Aula Virtual en format àudio o vídeo per tal de millorar les destreses i fomentar el treball autònom o grupal. Cada activitat desenvolupa una competència concreta. Cada setmana els estudiants realitzaran pràctiques orals pautades a classe i fora d'ella (individualment o en grup)  i les pujaran a l'Aula Virtual les activitats orals realitzades en format àudio o vídeo. En classe i en l'AV es realitzaran exercicis d'interpretació textes de uns 5 minuts que tindran una temática i dificultat semblant als de les proves d'avaluació.