TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

Bloc A. Pretraducció

Tema 1. Conceptes generals sobre la traducció i el traductor

Tema 2. El dinamisme de l'equivalència traductora

Bloc B. Reactivació lingüística en espanyol i anglés

Tema 3. El text com a unitat de traducció. Estratègies de comprensió i d'anàlisi textual.

Tema 4. Elements de contrast interlingüïstic. Diferències entre l'espanyol i l'anglés

Bloc C. Iniciació a la pràctica traductora

Tema 5. Mètodes i tècniques de traducció

Tema 6. Problemes i recursos documentals

Tema 7. Els errors de traducció

Bloc D. Traducció


Tema 8. Pràctiques de traducció i aspectes professionals