PU0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Temari Teòric

 

Tema 0. Introducció. Generalitats: Aproximació al concepte d'industria cultural i industrial creativa.

Tema 1. Classificació i radiografia econòmica de les Indústries Culturals i Creatives.

 

Tema 2. Les indústries culturals i les indústries creatives: economia creativa, societat creativa, ciutat creativa.

 

Tema 3. Perfils professionals, emprendiment en l'àmbit de les indústries culturals i creatives.

 

 Tema 4 Característiques d'alguns dels sectors culturals.

 

4.1.Principals características de la industria editorial en España.

 

· 4.2.Características principales de la industria musical en España.

 

· 4.3. Característiques principals de la indústria cinematogràfica a Espanya

 

4.4 Principals característiques de la indústria del videojoc a Espanya.

 

 Tema 5. Característiques principals de la premsa, la ràdio i la televisió a Espanya.

 

 Tema 6. Característiques principals d'altres indústries denominades "creatives" a Espanya.

 

 Programa pràctic (explicats en l'apartat "criteris  de superació asignatura")

 

 Seminari

1.- S’integre a uns dels seminaris del grau (sobre algún aspecte de la  indústria cultural i/o creativa)

ó

 

 2.- Foro cinematogràfic: Debat posterior: Tema: Les indústries creatives i el desenvolupament territorial.