PU0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. El periodisme audiovisual

1.1. Definició i característiques generals de la informació audiovisual

1.2. La locució en el periodisme audiovisual: imatges, sons i paraules

1.3. Principis generals de redacció per al mitjà audiovisual

1.4. Principis generals de locució per al mitjà audiovisual

 

2. Els gèneres informatius en ràdio

2.1. Tipologies i característiques generals dels gèneres informatius en ràdio

2.2. Tipologies i característiques generals dels gèneres d'opinió en ràdio

 

3. Els programes informatius en ràdio

3.1. Tipologia i característiques generals

3.2. L’escaleta i el guió radiofònic: característiques, tipologia i procés d'elaboració

3.3. El butlletí horari

3.4. L'informatiu radiofònic

3.5. El magazín informatiu

 

4. Els gèneres informatius en televisió

4.1. Principis generals de redacció periodística per al mitjà televisiu

4.2. La notícia televisiva: característiques i formats

4.3. Gèneres informatius en televisió: la crònica, el reportatge i l'entrevista

 

5. Els programes informatius en televisió

5.1. Tipologia i característiques generals i tipologia

5.2. Organització d'equips en el periodisme audiovisual

5.3. Procés d'elaboració de programes informatius en televisió: l’escaleta

5.4. L'informatiu televisiu

5.5. Els programes de reportatge en televisió

 

6. Innovació en el periodisme audiovisual

6.1. Nous formats en ràdio

6.2. Nous formats en televisió