PU0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula