PU0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat (tant de forma individual com grupal).


La distribució de les classes serà la següent:

  • 2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants)
  • 2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

Igualment, l'assignatura comptarà amb un seminari d'assistència obligatòria, el contingut de la qual estarà directament relacionat amb el contingut del temari.