PU0918 - Eines Informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

1. Imatge

2. Gràfics vectorials

3. Àudio

4. Vídeo

5. Animació

6. Internet

7. Web 2.0

8. Gestió de xarxes socials

PRÀCTIQUES

1. Disseny i creació de llocs Web

2. Anàlisi de dades