PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

  A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura que estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants que la cursen i de l'evolució del propi escenari audiovisual.

Tema 1: A manera d'introducció a la Teoria de la Imatge

1.1. La imatge de la realitat *vs. la realitat de la imatge.

1.2. L'estudi de la teoria i l'anàlisi de la imatge en el context actual.

1.3. L'estatut científic de la teoria de la imatge.

1.4. L'objecte d'estudi de la teoria de la imatge.

Tema 2: Conceptes fonamentals de Teoria de la Imatge

2.1. Imatge i representació.

2.2. La imatge i la metàfora del llenguatge: bases del pensament semiòtic.

2.3. L'estatut artístic de la imatge: conceptes bàsics.

2.4. Percepció, representació i imatge.

2.5.Perspectives d'anàlisis del text audiovisual.

Tema 3: La imatge enquadrada en l'en perspectiva.

3.1 La perspectiva com a espai de representació.

3.*2La legitimació de la imatge en el cristianisme.

3.*3La construcció de la *iconicidad moderna: el naixement de la perspectiva *artificialis.

3.4 La força centrípeta de l'enquadrament

3.*5La Estètica dels Instants Essencials

 

Tema 4: La fotografia en la història de les representacions icòniques

4.1. La construcció de la *iconicidad moderna: el naixement de la "perspectiva *artificialis".

4.2. Pintura *vs. fotografia: el nou mig fotogràfic i la crisi de la pintura.

4.3. La naturalesa de la imatge fotogràfica.

4.4. L'estatut de la fotografia en la nova era digital.

4.5. Elements per a l'anàlisi del text fotogràfic. Anàlisi aplicada de fotografies.

Tema 5: Naturalesa i anàlisi de la imatge cinematogràfica

5.1.Teoria, història i crítica de cinema.

5.2. El cinema i les arts visuals i narratives del segle XIX: espectacle i atracció fílmica.

5.3. Principals teories del cinema.

5.4. El model de representació institucional o cinema clàssic.

5.5. Subversions de la manera de narració clàssic: el cas de Ciutadà *Kane d'Orson Welles.

5.6. Posada en escena i fenomenologia de la mirada al cinema d'acció contemporani.

Tema 6: La imatge informativa i la imatge social.

6.1 La imatge en la premsa i en la televisió.

6.2 La postveritat, els *fakes, el *fact-*checking.

6.3 La imatge publicitària com a font de la imatge social: Bloguers, *Youtubers. *Influencers, *top *models

6.4. La imatge en les xarxes socials: la iconografia d'Instagram i *Tik-*Tok.

6.5. El *selfie com a paradoxa: evolució de l'acte-imatge en les xarxes socials.