EA0957 - La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció

2. Poemes i cançons en l’època de les revolucions

3. Naixement de la veu poètica americana

4. Modernisme: poesia, música i avantguardes

5. La nova poètica després de la segona guerra mundial

6. Pop, gènere i feminisme(s): transgressions poeticomusicals