EA0957 - La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada per a impartir aquesta assignatura es basa en la combinació de classes magistrals, tallers d’anàlisis/comentari de textos i tutories per a preguntar dubtes.

A  l'alumnat se l'indicarà a classe quines lectures ha de preparar i llegir a casa abans de vindrea classe. La participació en classe és molt important, ja que enriqueix el debat.