Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia es basa en sessions pràctiques que es realitzaran a l'aula, seminaris amb grups reduïts, sesions de tutorització, així com treball extern a l'aula, que l'estudiantat ha de completar, tant de manera individual com en xicotets grups de treball.