Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia consisteix en un conjunt de lliçons teòriques, combinades amb sessions pràctiques que se centren especialment en la comprensió i traducció dels diferents textos. Seminaris específics i activitats sobre temes específics del programa d'estudis també s'organitzaran al llarg del curs i formaran part del temari.