EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Literatura de l'anglès antic

Lectura: Un passatge de Beowulf i un passatge de The Lord of the Rings de Tolkien

2. Literatura de l'anglès medieval

Lectura: Un passatge del pròleg i de “Miller’s Tale” de The Canterbury Tales de Chaucer.

3. Poesia elisabetiana i prosa

Lectures: rima i peus mètrics en poesia anglesa i sonet 18 de Shakespeare i altres fragments poètics.

4. Teatre elisabetià

Lectures: dos passatges d'Hamlet i un passatge de Julius Caesar de Shakespeare.

5. Milton i el seu temps

Lectura: Fragments poètics

6. Teatre i prosa de la restauració

Lectura: un passatge de The Country Wife de Wycherley

7. Poetes anglesos 1660-1798

Lectura: fragments poètics de Dryden, Pope, Blake, etc.

8. Prosa del segle XVIII

Lectura: un passatge de Tom Jones d'Henry Fielding.

9. Poetes de principis del segle XIX

Lectures: poemes de Coleridge, Wordsworth, Lord Byron, Percy B. Shelley i Keats

10. Poetes de finals del segle XIX

Lectures: poemes de Tennyson i Browning

11. Novel·listes del segle XIX

Lectures: The Selfish Giant i The Rose and the Nightingale d'Oscar Wilde, i Sense and Sensibility de Jane Austen (text íntegre).

12. Altra prosa del XIX

(Sense lectures)

13. Novel·les del segle XX i altra prosa

Lectures: “Eveline” en Dubliners de James Joyce, The Open Window de Saki, Mr Know-All de Somerset Maugham, The Empty House de Sir Arthur Conan Doyle, Evil under the Sun d'Agatha Christie (text íntegre) i un passatge de I, Claudius de Robert Graves.

14. Teatre del segle XX

Lectura: Un passatge de Pygmalion de Bernard Shaw

15. Poesia del segle XX

Lectura: fragments poètics