EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El curs està organitzat en una sèrie de classes teòriques combinades amb sessions pràctiques. Les classes finals del semestre es dediquen a les presentacions de l'estudiantat.