EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La naturalesa del discurs quotidià  en llengua anglesa

2. Com establir relacions interpersonals en situacions / contextos quotidians. Estrategies i eines

3. Com comuniar oralment informació i idees de manera eficac en presentacions, conferencies i seminaris. Estrategies i eines