EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions seran principalment pràctiques, incloent-hi classes magistrals i treball individual, en parelles i en grup. Es donarà importància a la participació activa de l'estudiantat en totes les activitats i discussions que es realitzen durant el curs. Per aquest motiu, l’assistència a classe és altament recomanable.

Les tutories es soliciten amb antelació per correu electrònic. S'animarà els alumnes a anar a classes per a un millor seguiment del procés d'aprenentatge durant el curs acadèmic. A més, es promou l'aprenentatge autonom. Els estudiants realitzaran activitats complementàries de manera autònoma.