EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

PRIMERA PART: Anglaterra, Irlanda i Escòcia

Introducció

Tema 1. De la consolidació feudal a la modernitat

1. L'arribada del feudalisme
2. La transició Baixmedieval

Tema 2. Monarquia i Revolució en la modernitat. Segles XVI-XVII

3. Les monarquies de la modernitat. Els Tudor.
4. L'època de les revolucions
5. Irlanda i Escòcia, segles XVI-XVII


Tema 3. Segle Il·lustrat

6. Monarquia constitucional a Anglaterra

Tema 4. Segle XIX

7. Anglaterra en les albors del segle XIX
8. L'era victoriana

Tema 5. Segle XX
 
9. El Regne Unit al segle XX i en l'actualitat: societat, sistema de govern, educació i mitjans de comunicació.
 
 
SEGONA PART: Estats Units

Tema 1. La constitució dels Estats Units (1607-1850)

1- Els fonaments colonials. Les Tretze colònies britàniques.

2- Revolució i independència

3- La transformació revolucionària

4- El període federalista i el republicanisme jeffersonià

5- L'expansió de la Unió.

6- L'Oest i la Destinació Manifesta


Tema 2. El llegat de la Guerra Civil

1- El camí cap a la secessió. La Guerra Civil

2- La reconstrucció del Sud.

3- Les polítiques radicals.

4- Els governs bourbons i la discriminació racial

5- La integració de l'Oest.


Tema 3. L'era industrial (1865-1914)

1- La revolució industrial

2- Grans negocis: apologia i atac. Els **trusts.

3- Industrialització i condicions laborals.

4- Creixement urbà i els problemes urbanístics.

5- Nova immigració.

6- Divisió de classes i mobilitat social.

7- Dones, matrimoni i divorci.
8- Oci i entreteniment.


Tema 4. De la Primera Guerra Mundial a la crisi de 1929.

1- Neutralitat i entrada en conflicte

2- Desil·lusió i reacció.

3- Auge empresarial i culte a la prosperitat.

4- La Gran Depressió.

5- El New Deal.

ocietat nord-americana durant la depressió.


Tema 5. Els inicis de la Guerra Freda

1- La II Guerra Mundial.

2- L'impacte en la societat

3-.Els inicis de la Guerra Freda. Els conflictes internacionals

4- La política de Contenció

5- La reacció interna: el maccarthisme


Tema 6. La caiguda del mite

1- La rebel·lió dels costums

2- Les eleccions de 1960 i la “Nova Frontera”

3- La revolta negra

4- El problema de Vietnam.

5- La presidència imperial de Nixon i el seu final.