PE0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I: PART TEÒRICA

TEMA 1: Què és la narratolgía?

TEMA 2: De la narració a la mostració.

TEMA 3: Anàlisi d'estructures narratives

TEMA 4: Anàlisi de personatges i actants.

TEMA 5: Trames fundacionals i viatge de l'heroi.

TEMA 6: Mecanismes de posada en escena.

TEMA 7: Noves narratives audiovisuals documentals i periodístiques.

TEMA 8: Narració audiovisual i ètica.BLOC II: PART PRÀCTICA


TEMA 9: Fases del procés creatiu en narrativa audiovisual.

TEMA 10: Guió literari i guió tècnic.